Denne side er en annonce

Sammenlign a-kasser og spar penge

Sammenlign a-kasser herunder og find et billigere tilbud. Du har altid mulighed for at skifte A-kasse og bevare din anciennitet.

Sammenlign populære a-kasser herunder

Bedste A-kasse: Sådan vælger du den rigtige

En a-kasse er en forsikring for dig som lønmodtager. Skulle du gå hen og ende i den situation, at du mister dit arbejde, vil du med en a-kasse stadig have en indtægt i form af dagpenge.

En a-kasse, også kaldet en arbejdsløshedskasse, skal dog også tilbyde en række andre ydelser og lovbestemte opgaver.

Udover udbetaling af dagpenge, skal de også sørge for feriedagpenge, efterløn og orlovsydelse til børnepasning. De skal tilbyde vejledningssamtaler, samt indberetning til jobcentrene og styrke indsatsen for at bringe ledige i job. Herudover, kan de ydermere tilbyde diverse andre tjenester, f.eks. kurser, rådgivning m.m. Hos nogle a-kasser er der også mulighed for at tegne en lønsikring, der betyder at du kan få udbetalt et højere beløb end den almindelige dagpengesats. 

Dertil bør man være opmærksom på at de fleste a-kasser i dag også tilbyder en fagforening. Længere nede på siden kan du læse mere om fagforeninger og hvilke forskelle der er mellem dem og en a-kasse. 

Når man overvejer hvilken a-kasse, man skal vælge, bør man være opmærksom på at nogle a-kasser udelukkende tilbyder medlemskab, hvis du beskæftiger dig indenfor en specifik branche eller et bestemt fag. Der findes dog et væld af såkaldte tværfaglige a-kasser der tager imod alle typer medlemmer. 

Mange a-kasser differentierer sig ved at være er specialister inden for et specifikt område. Det gør de for at kunne tilbyde den bedste service til de medlemmer der arbejder inden for det område de specialiserer sig på. Et eksempel på en sådan a-kasse er Business Danmark, der henvender sig til folk der arbejder med Salg og Marketing. Dog skal man være opmærksom på at den a-kasse, der udbydes gennem Business Danmark, er i et samarbejde med Min A-kasse.

De dagpenge man står til at få udbetalt ved ledighed, er delvis finansieret af medlemskontingent og delvist af staten. Statens bidrag til finansiering afhænger dog af konjunkturer. Når der er højkonjunktur på det danske marked, hvor der er relativt få dagpengeudbetalinger, vil man opleve at dagpengene er 100% medlems finansieret.

Forskellen på A-kasse og Fagforening

Det er vigtigt at slå fast, at en fagforening ikke udbetaler dagpenge ved ledighed ligesom en a-kasse gør. En fagforenings vigtigste opgave er derimod at varetage dets medlemmers interesser og kæmpe for bedre løn og gode arbejdsvilkår. 

Nogle af de områder hvor fagforeningerne foretog væsentlige fremskridt for lønmodtagerer, har gennem tiden været overenskomster, regler om mindsteløn, opsigelsesvarsler og arbejdsmiljø.

Kort sagt er det fagforeningerne der står for din juridiske sikkerhed på arbejdsmarkedet. Det er dem der hjælper dig, hvis du på arbejdspladsen har uoverensstemmelser med din arbejdsgiver.

Den juridiske bistand er gratis for dig, hvis du er medlem. Fagforeningerne kan tilbyde dette, da de som regel har en række jurister, advokater og sagsbehandlere ansat. 

Nogle af de typiske sager som fagforeninger kan hjælpe med er:

 • Forhold i forbindelse med dine ansættelse
 • Komplikationer med et barselsforhold
 • Sygdomsforhold
 • Pensionsordninger
 • Opsigelse
 • Retssag mod din arbejdsgiver

A-kasse studerende: Gratis medlemskab

Som studerende har du egentlig ikke brug for en a-kasse. Du skal dog have været medlem af en a-kasse i mindst ét år for ikke havne i en karensperiode hvor du ikke kan få dagpenge, såfremt du står uden arbejde efter endt uddannelse. 

Heldigvis, er der mange a-kasser der tilbyder gratis medlemskab for studerende. 

Brug vores sammenligningsværktøj nedenfor og få et overblik over hvilke a-kasser der tilbyder gratis medlemskab for studerende, så du som nyuddannet også kan se frem til at modtage dagpenge, hvis du endnu ikke har fundet jobbet. 

Overenskomst, lønsikring, branchespecifik: Begreberne forklaret

Der kan være mange forhold at tage stilling til når man skal vælge en a-kasse. Vi vil her forsøge at gøre det så nemt som muligt for dig at lære nogle af de mest væsentlige begreber.

Overenskomst

En overenskomst er den aftale, der fastlægger de overordnede rammer og vilkår for din ansættelse. Aftalen er lavet mellem din arbejdsgiver og fagforening. Det er vigtigt at du undersøger, om du på din arbejdsplads er under en overenskomst. Det betyder nemlig, at en fagforening vil kunne hjælpe dig rigtig meget, hvis det viser sig at din arbejdsgiver ikke overholder overenskomsten. 

Der står f.eks. Intet om mindstelønnen i den danske lovgivning. Her kan en overenskomst aftale komme på banen, hvor arbejdsgivere og fagforeninger aftaler en mindsteløn. Hvis du så oplever at din løn er under den aftalte mindsteløn ifølge overenskomsten, vil din fagforening kunne hjælpe dig med juridisk bistand, samt evt. retssag hvis det skulle komme så vidt.

Lønsikring

En lønsikring er en ekstra ydelse du kan tegne hos nogle a-kasser. Det koster som regel ekstra at tegne denne lønsikring, end hvad en almindelig a-kasse koster. Til gengæld, vil du kunne se frem til at modtage en højere sats end dagpenge, hvis du skulle gå hen og blive ledig. Lønsikringen er som regel tidsbegrænset, og det kan variere fra a-kasse til a-kasse hvor lang tid lønsikringen gælder, indtil du går ned på dagpenge satsen. 

Dertil kan det også være forskelligt hvor højt lønsikrings satsen sættes. Eksempelvis kan den ene a-kasse tilbyde 80% af din nuværende løn, mens en anden tilbyder 90%. Ydermere er der forskel på prisen af lønsikringen. 

Vi anbefaler at du undersøger dette nærmere hos de a-kasser du overvejer at melde dig ind i. Information om priser, varighed og satsen kan som regel findes på a-kassernes hjemmeside.

Branchespecifik

Der findes tværfaglige a-kasser og fagforeninger, der optager alle medlemmer uanset fag, og så findes der branchespecifikke a-kasser og fagforeninger. 

De branchespecifikke a-kasser og fagforeninger er specialister indenfor specifikke fag eller brancher. Et eksempel på en sådan a-kasse er Business Danmark, der henvender sig til folk der arbejder med Salg og Marketing. Udover at tilbyde jurister der er specialister på dette område, tilbyder de f.eks. Også karrierecoaching, personprofiltest, arrangementer, efteruddannelse, online kurser m.m. – altså, værktøjer og tjenester der kan være nyttige hvis man arbejder med Salg og Marketing.

Karensperiode

En karensperiode, vil være den periode du er i hvis du bliver ledig, men endnu ikke har været medlem af en a-kasse i mindst ét år. Det kan også være du selv har sagt dit arbejde op, og nu er ledig, så vil der også forekomme en karensperiode. Du kan dog godt undgå en karensperiode ved egen opsigelse hvis du jf. lovgivningen opsiger din stilling med en “gyldig grund”. 

Udover at skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år, vil disse faktorer også spille ind om hvorvidt du kan få dagpenge fra første ledighedsdag:

 • Du skal sammenlagt have arbejdet mere end 52 uger (1924 timer) indenfor de seneste 3 år.
  • Dette gælder dog ikke, såfremt du er dimmitend.
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Du skal være aktivt jobsøgende.

Er du blevet ledig?: Sådan melder du dig ledig for dagpenge

Det er aldrig sjovt at blive ledig. Ens hverdag ændres markant og der er mange nye ting man skal tage stilling til. En af de allervigtigste ting du kan starte med at gøre, er at melde sig ledig.

Når du er medlem af en a-kasse, er der en række ting du skal gøre. 

Ifølge jobnet, skal du på din første dag som ledig, gøre følgende:

 • Du skal oprette dig som bruger på jobnet.dk med NemID og melde dig ledig.
  • Du skal også angive mindst ét jobønske.
  • Senest 2 uger efter 1. Ledighedsdag:
 • Du skal oprette dit CV og gøre det tilgængeligt, så virksomhederne kan finde dig.
 • Du skal løbende registrere din jobsøgning i jobloggen på Jobnet

Du kan også melde dig ledig hos din a-kasse og dermed modtage både råd og vejledning fra din a-kasse og jobcentret.

Din a-kasse vil givetvis have en række guides til hvordan man melder sig ledig. 

Dertil vil du skulle indsende et udbetalingskort til din a-kasse for at du er berettiget til at modtage dagpenge. 

Hvis du stadig er i tvivl om hele processen, kan vi anbefale at man kontakter sin a-kasse for råd og vejledning.